Vi erbjuder teckenspråkstolkning och dövblindtolkning över hela Sverige
Tolkforall teckenspråkstolkning

Vi utför teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, TSS-tolkning, skrivtolkning, tolkstöd och översättning.

Våra tjänster inom tolkning

Vi utför teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, TSS-tolkning, skrivtolkning, tolkstöd och översättning.

Främst tolkar vi från och till talad svenska och svenskt teckenspråk med någon av ovanstående tolkmetoder, men vi har också möjlighet att erbjuda tolkning från flertalet teckenspråk, den nordiska talspråken samt talad engelska.

Teckenspråk är inte internationellt och Tolkforall använder därför ofta döva teckenspråks- dövblindtolkar med flerspråkig kompetens för uppdrag med deltagare med utländsk bakgrund. Även för uppdrag i teckenspråkiga miljöer används i första hand döva teckenspråkstolkar.

Tolkuppdrag

Vi ordnar tolk till exempel till utvecklingssamtal på skolor och förskolor, vid möten och fortbildning på arbetsplatsen och till möten mellan myndighet och klienter såsom Socialtjänsten och Försäkringskassan.

Gäller det vardagstolkning måste du gå genom tolkcentralen i det landsting eller region du tillhör, se rubriken ”vardagstolkning” var i landet Tolkforall finns tillgängliga för beställning.

Ska ditt företag, organisation eller myndighet betala tolken med egna medel kontaktar ni oss direkt så tar vi hand om er beställning.

Vardagstolkning

Vi har avtal med Region Stockholm, Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland, Region Uppsala, Region Skåne, Region Dalarna samt Region Västernorrland där vi utför vardagstolkning. Det är möjligt att önska tolkar från vårt bolag men beställningen måste alltid gå via respektive landsting eller regions tolkcentral.

Översättning till teckenspråk

Behöver ni få svensk text översatt till teckenspråk? Ta kontakt med oss för mer information om vad vi kan erbjuda.

Vi tolkar för myndigheter och organisationer, däribland Arbetsförmedlingen

Tolk på arbetsplats och utbildning

Genom Arbetsförmedlingen kan man som teckenspråkig tolkanvändare årligen få bidrag till tolk vid utbildning på arbetsplatsen samt personligt biträde.

Dessa pengar styr tolkanvändaren själv över och kan själv välja vilket bolag som ska anlitas. Tolkforalls mål är att dina pengar ska räcka till så mycket tolkning som möjligt.

Några av våra kunder

 • Post- och Telestyrelsen
 • Arbetsförmedlingen
 • Kristianstad Kommun
 • Region Dalarna
 • Region Sörmland
 • MyRight
 • Region Östergotland
 • Region Skåne
 • Region Uppsala
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • Stockholms Universitet