Tolkning över hela Sverige

Tolkforall AB etablerades av Jonas Brännvall 2009. Jonas är examinerad teckenspråks- och dövblindtolk och också utbildad i entreprenörskap på Stockholms internationella handelsskola. Han har även tidigare arbetat med tolkfrågor, dels på Manillaskolan – en av SPSMs specialskolor för döva och hörselskadade, och dels hos ett av Stockholms större tolkbolag.

Den administrativa ledningen består av Jonas Brännvall och Katarina Linné, VD. De två samordnarna Joakim Hagelin Adeby (Stockholm) och Anette Pellebergs (Sverige) utgör tillsammans med kvalitetsansvarige Gunvor Svensson den operativa ledningen.

Med fokus på en god kvalitet och hög servicenivå vill vi på Tolkforall att våra kunder ska känna sig nöjda och trygga med tolkuppdragen från början till slut.

Tolkforalls anställda har tystnadsplikt och följer de yrkesetiska riktlinjerna för teckenspråkstolkar (www.sttf.org) samt kammarkollegiets ”God tolksed” (www.kammarkollegiet.se).

Om du har frågor, funderingar eller vill beställa tolk är du alltid välkommen att ta kontakt med oss. Vi svarar oftast på mail direkt och alltid inom 24 timmar.

Administrationen

Jonas Bränvall

Styrelseordförande
Stockholm

Kattis Linné

VD
Stockholm

Anette Pellebergs

Samordnare
Tystberga

Joakim Hagelin-Adeby

Samordnare
Stockholm

Tove Mellin

Samordnare
Stockholm

Möt våra tolkar

Vi har kvalificerade tolkar för olika ändamål, redo att möta de behov som finns hos döva, personer med dövblindhet och hörselskadade. 

Våra tolkar är utbildade, erfarna och inriktade på service, kvalitet och personligt bemötande. Vi arbetar med teckenspråkstolkning och dövblindtolkning över hela Sverige.

Teckenspråk är inte internationellt och Tolkforall använder därför ofta döva teckenspråks- dövblindtolkar med flerspråkig kompetens för uppdrag med deltagare med utländsk bakgrund. Även för uppdrag i teckenspråkiga miljöer används i första hand döva teckenspråkstolkar.

Direkt från Instagram