Välkommen till Tolkforall - vi hjälper dig med tolkning till och från teckenspråk, dövblindtolkning och relaterade tjänster

Tolkning över hela Sverige

Tolkforall AB etablerades av Jonas Brännvall 2009. Jonas är examinerad teckenspråks- och dövblindtolk och också utbildad i entreprenörskap på Stockholms internationella handelsskola. Han har även tidigare arbetat med tolkfrågor, dels på Manillaskolan – en av SPSMs specialskolor för döva och hörselskadade, och dels hos ett av Stockholms större tolkbolag.

Den administrativa ledningen består av Jonas Brännvall och Katarina Linné, VD. Samordnarna Joakim Hagelin Adeby, Mari Hegestedt och Anette Pellebergs utgör tillsammans med kvalitetsansvarige Gunvor Svensson den operativa ledningen.

Med fokus på en god kvalitet och hög servicenivå vill vi på Tolkforall att våra kunder ska känna sig nöjda och trygga med tolkuppdragen från början till slut.

Tolkforalls anställda har tystnadsplikt och följer de yrkesetiska riktlinjerna för teckenspråkstolkar (www.sttf.org) samt kammarkollegiets ”God tolksed” (www.kammarkollegiet.se).

Tolkforall tolkar över hela landet

Om du har frågor, funderingar eller vill beställa tolk är du alltid välkommen att ta kontakt med oss. Vi svarar oftast på mail direkt och alltid inom 24 timmar.

Ledning

Jonas Brännvall

Styrelseordförande

Kattis Linné

VD

Samordning

Mari Hegestedt

Samordnare

Anette Pellebergs

Samordnare

Joakim Hagelin-Adeby

Samordnare

Möt våra tolkar

Vi har kvalificerade tolkar för olika ändamål, redo att möta de behov som finns hos döva, personer med dövblindhet och hörselskadade. 

Teckenspråk är inte internationellt och Tolkforall använder därför ofta döva teckenspråks- dövblindtolkar med flerspråkig kompetens för uppdrag med deltagare med utländsk bakgrund. Även för uppdrag i teckenspråkiga miljöer används i första hand döva teckenspråkstolkar.

Våra tolkar är utbildade, erfarna och inriktade på service, kvalitet och personligt bemötande. Vi arbetar med teckenspråkstolkning och dövblindtolkning över hela Sverige.

Direkt från Instagram