Välkommen till Tolkforall – Teckenspråkstolkning och dövblindtolkning

Vi tillgodoser behovet av tolkar för döva, personer med dövblindhet, vuxendöva och hörselskadade. Våra tolkar är utbildade, erfarna och inriktade på service, kvalitet och personligt bemötande. Vi arbetar med teckenspråkstolkning och dövblindtolkning över hela Sverige.

Vi har tolkar till olika ändamål, alla kvalificerade och tillgängliga för att möta de behov som finns hos döva, personer med dövblindhet och hörselskadade. Vårt motto är ”rätt tolk på rätt plats”. Våra tolkar finns på olika platser i Sverige och är mobila. Vi arbetar inom många olika områden både i privat och offentlig sektor.

Tolkning för döva och dövblinda med Tolkforalls värdegrunder

Tolkforalls verksamhet ska utgå från ditt behov och önskemål från början till slut. Vår ambition är att bemöta dig på ett personligt och professionellt sätt. Du ska känna förtroende för vår verksamhet och dess kvalitet.

Gilla oss på Facebook så får du aktuell information om vår verksamhet.

Boka teckenspråkstolk och dövblindstolk online

Behöver du teckenspråkstolk eller dövblindstolkning? Klicka här för att komma till vårt bokningsformulär.

 

Tolkforall teckenspråkstolkning för döva och dövblinda