Välkommen till Tolkforall - teckenspråkigt tolkbolag

Teckenspråks­tolkning
och dövblindtolkning

Vi tillgodoser behovet av tolkar för döva, personer med dövblindhet, vuxendöva och hörselskadade. 

Våra tolkar är utbildade, erfarna och inriktade på service, kvalitet och personligt bemötande. Vi arbetar med teckenspråkstolkning och dövblindtolkning över hela Sverige.

Tryggt
Enkelt
Över hela Sverige

Tolkning för döva och personer med dövblindhet

Vi har tolkar till olika ändamål, alla kvalificerade och tillgängliga för att möta de behov som finns hos döva, personer med dövblindhet och hörselskadade. Vårt motto är ”rätt tolk på rätt plats”.

Vi arbetar inom många olika områden både i privat och offentlig sektor. Tolkforalls verksamhet utgår från dina behov och önskemål från början till slut. Vår ambition är att bemöta dig på ett personligt och professionellt sätt. Du ska känna förtroende för vår verksamhet och dess kvalitet.

Våra tolkar finns på olika platser i Sverige och är mobila.

Våra kunder

 • Post- och Telestyrelsen
 • Arbetsförmedlingen
 • Kristianstad Kommun
 • Region Dalarna
 • Region Sörmland
 • MyRight
 • Region Östergotland
 • Region Skåne
 • Region Uppsala
 • Region Västmanland
 • Region Stockholm
 • Stockholms Universitet
Vi tolkar för utbildning och på arbetsplatser, myndighetsbesök och sammanträden

Beställ tolkning online

Det är enkelt att beställa tolkning hos oss. Fyll i formuläret med dina uppgifter så tar vi kontakt med dig för bekräftelse.

Oavsett syftet med tolktillfället eller vem som ska betala hjälper vi dig gärna. Vi tolkar allt från läkarbesök till arbetsintervjuer. 

Om du har frågor, funderingar eller vill beställa tolk är du alltid välkommen att ta kontakt med oss. Vi svarar oftast på mail direkt och alltid inom 24 timmar. Du kan också chatta med oss på Skype – både mer och utan video.

Kontakt

Tolkforall AB
Odengatan 60
113 22 Stockholm

 

Bildtelefon
tolkforall@ectalk.se

Skype

Tolkforall