Våra tjänster inom tolkning

...

Vi utför teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, TSS-tolkning, skrivtolkning, tolkstöd och översättning.

I första hand tolkar vi från svenska med någon av ovanstående tolkmetoder men har du behov av tolkning från andra språk är du välkommen kontakta oss så bemöter vi dina behov.

Tolkuppdrag

Om ditt företag/organisation/myndighet ska betala tolken med egna medel kan du/ni kontakta oss så tar vi hand om din/er beställning.

Vi ordnar t.ex. tolk till utvecklingssamtal på skolor/förskolor, möten och fortbildning på din arbetsplats, tolk till möten mellan myndighet och klienter exempelvis inom Socialtjänsten och Försäkringskassan.

Vardagstolkning

Vi har avtal med landstingen i Stockholms län, Sörmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län, Uppsala län, Region Skåne, Landstinget i Dalarna samt Västernorrlands landsting där vi utför vardagstolkning. Det är möjligt att önska tolkar från vårt bolag men beställningen måste alltid gå via respektive landstings tolkcentral.

Arbetsplatstolkning/utbildning ...


Genom Arbetsförmedlingen får man som tolkanvändare bidrag till tolk vid utbildning på arbetsplatsen samt personligt biträde årligen. Dessa pengar styr tolkanvändaren själv över och du kan välja vilket bolag du vill använda. Tolkforalls mål är att just dina pengar ska räcka till så mycket tolkning som möjligt.

Arbetsförmedlingen

Vi har avtal med arbetsförmedlingen vad gäller teckenspråkstolkning och dövblindtolkning. Personalen på AF bokar då tolk direkt hos oss.

Översättning till teckenspråk

Behöver ni få svensk text översatt till teckenspråk?
Ta kontakt med oss för mer information.

pic9
Vi har tolkar av god kvalitet och hög servicenivå.

Andra kunder vi jobbat åt:

Handelskammaren
HIV Sverige
Karolinska Institutet
Statens Kulturråd
Miljöpartiet
nWise
Rättviseförmedlingen
RFSL
Saco
Sensus Region Stockholm Gotland
Socialdemokraterna
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Svenska Filminstitutet
The Unstraight Museum
UR
Vänsterpartiet Storstockholm
Åklagarmyndigheten
Centerpartiets Riksorganisation
Feministiskt Initiativ
Folkpartiet
Försäkringskassan
Örebro Läns Landsting