Om Tolkforall

...

Tolkforall AB etablerades av Jonas Brännvall 2009. Jonas har arbetat med tolkfrågor tidigare, dels på Manillaskolan och hos ett av Stockholms största tolkbolag. Jonas är även utbildad i entreprenörskap på Stockholms internationella handelsskola samt examinerad teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Den administrativa ledningen består av ägare Jonas Brännvall och VD Katarina Linné. De två samordnarna Joakim Hagelin Adeby (Stockholm) och Anette Pellebergs (Sverige) utgör tillsammans med kvalitetsansvarige Gunvor Svensson den operativa ledningen.

Teckenspråkstolkning och dövblindtolkning av högsta kvalitet

Med fokus på en god kvalitet och hög servicenivå vill vi på Tolkforall att våra kunder ska känna sig nöjda och trygga med tolkuppdragen från start till slut.

Tolkforalls anställda har tystnadsplikt och följer de yrkesetiska riktlinjerna för teckenspråkstolkar (www.sttf.org) och kammarkollegiets ”God tolksed” (www.kammarkollegiet.se).

Administrationen

Porträtt på Kattis Linné, Tolkforall teckenspråkstolkning och dövblindtolkning

Kattis Linné
VD
Stockholm

Porträtt på Jonas Brännvall, Tolkforall teckenspråkstolkning och dövblindtolkning

Jonas Brännvall
Styrelseordförande
Stockholm

Porträtt på Anette Pellebergs, Tolkforall teckenspråkstolkning och dövblindtolkning

Anette Pellebergs
Samordnare
Tystberga

Porträtt på Joakim Hagelin-Adeby, Tolkforall teckenspråkstolkning och dövblindtolkning

Joakim Hagelin-Adeby
Samordnare
Stockholm