Beställ tolk

...

Fyll i formuläret nedan för att göra en förfrågan om teckenspråkstolkning, dövblindstolkning eller andra relaterade tjänster. Vi tar kontakt med dig inom kort och bekräftar din beställning.

Fyll i så mycket information du kan, det gör det enklare för oss att hitta en passande tolk. Våra tolkar finns över hela landet och arbetar inom olika områden.

 

 


 

Beställ tolk

Bokningsuppgifter
Kontaktinformation
Fakturainformation
Vi arbetar med med tolkning för hörselskadade och döva. Beställ tolk via formuläret
Här kan du enkelt göra en förfrågan om att beställa tolk för dövblindstolkning eller teckenspråkstolkning

När du beställer tolk behöver vi veta:

 • Ditt namn och din mailadress
 • Datum för tolkuppdraget
 • Tolkuppdragets start och sluttid
 • Plats och adress
 • Vad mötet handlar om
 • Om det finns förberedelsematerial
 • Särskilda önskemål om tolk
 • Vilken tolkmetod, om det t.ex. ska vara teckenspråkstolkning

Det är bra om du gör din beställning så fort du vet att du behöver tolk. Om din förfrågan kommer nära inpå tolktillfället kan vi inte garantera att tolk kan komma.

OBS! Avbokning av tolk inom 24 timmar från tolkuppdragets början debiteras. Avboka alltså tolken i god tid om du inte behöver tolk genom att maila info@tolkforall.se

Att tänka på vid tolksituationen:

 • Allt som sägs/tecknas tolkas under samtalet
 • Tolken deltar inte i samtalet.
 • Tolkens uppgift är att förmedla det som sägs eller tecknas
 • Tolken tolkar i jag-form
 • Tala i vanlig samtalstakt
 • Tala en i taget
 • Ha ögonkontakt med samtalspartnern, inte med tolken
 • Ställ inte frågor till tolken under uppdraget
 • Håll start- och sluttid – tolken kan ha ett annat uppdrag efteråt